יום חמישי, 26 בפברואר 2015

דברים שאפשר לצלם מבלי לצאת מהמשרדביער בן-שמן